Aardingssystemen

Aarding is geen luxe maar een noodzaak. De specialisten van TLC b.v. hebben zich toegelegd op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van veiligheidsaardingen, functionele-aardingen en het aarden van medische ruimten.

Aarddraad

Veiligheidsaarding

Veiligheidsaardings-systemen zijn gericht op het voorkomen van levensgevaar en brandgevaar en zijn daarom voor de meeste gebouwen een wettelijke verplichting zoals woonhuizen, openbare gebouwen, fabrieken en chemische installaties.

Aardingssystemen Schakelkast elektrische installatie

Hiervoor hanteren wij de norm NEN 1010 “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties”, het uitgangspunt voor het implementeren van veiligheidsaardingen. TLC b.v. levert veiligheids-aardingssystemen die ook ná de installatie door ons kunnen worden bewaakt. Dit is belangrijk omdat de werking van een veiligheidsaarding nadelig kan worden beïnvloed door mechanische beschadigingen, dalingen van het grondwaterpeil en corrosie. Een periodieke inspectie in de vorm van een visuele controle en een weerstandsmeting is dan ook pure noodzaak.

Functionele of storingsvrije “afgeschermde” aarding

Elektronische systemen gebruiken de aarding als elektrisch nulpunt het z.g. referentiepunt. Computerruimten, telefooncentrales en datacentra worden door middel van een speciaal hiervoor ontwikkelde aardingsinstallatie voorzien. Toch is de referentie niet altijd storingsvrij. Het aanbrengen van een aparte aarding die dienst doet als referentiepunt komt dan ook steeds vaker voor. Dit wordt functionele aarding genoemd. De aardelektrode wordt bij een functionele aarding tot minimaal drie meter onder het maaiveld afgeschermd. Daarnaast zijn ook de koppelleidingen afgeschermd.

Computervloer

Aarding van medische ruimten

Aardingssytemen Medische Ruimte

Extra kwetsbaar voor elektrische gevaren is de mens in medische ruimten. Daarom worden er door de overheid extra eisen gesteld aan de aarding van medische ruimten – NEN 1010 en NEN 3134. Deze norm geldt niet alleen voor instellingen in de gezondheidszorg (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en groepspraktijken) maar ook praktijken voor fysiotherapie en bedrijfsgebouwen behoren tot deze categorie.

Wilt u meer weten over aardingssystemen

Maak voor meer informatie neemt u contact op met één van onze adviseurs. Na een oriënterend gesprek ontvangt u vrijblijvend een offerte.

Gratis advies aanvragen Vrijblijvende offerte aanvragen

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap