Inspectie elektrische installaties en aardingssystemen

MeterkastDe periodieke inspectie van elektrische installaties heeft als doel om de installaties tijdens het gebruik veilig te houden. Primair is de werkgever hiervoor verantwoordelijk. In de praktijk wordt dit meestal gedelegeerd naar de installatieverantwoordelijke. Ook de NEN 3140 gaat hiervan uit. Deze stelt dat de installatieverantwoordelijke moet bepalen en met reden omkleed, de onderstaande zaken moet vastleggen:

 • welke installatie of welke installatieonderdelen geïnspecteerd dienen te worden;
 • waaruit de visuele inspectie en de benodigde metingen en beproevingen bestaan en welke er eventueel niet worden uitgevoerd,
 • de benodigde inspectietermijn voor de te inspecteren installatie (delen) aan de hand van een Risicoanalyse en -evaluatie;
 • of er wel of niet een steekproef wordt uitgevoerd en zo ja, waaruit deze bestaat.

De inspecteur dient dit in zijn rapport te vermelden en aan te geven welke termijn, bijvoorbeeld drie jaar, nog wel aanvaardbaar is. De werkgever (opdrachtgever) moet met deze kennis een positieve of
negatieve beslissing nemen. Dat is zijn verantwoordelijkheid.

Vooral het vastleggen is hierbij van groot belang. Vooral wanneer er een ongeluk plaatsvindt, kan hier, onder andere door de arbeidsinspectie, naar gevraagd worden. Voorkom hierbij dat de indruk wordt gewekt dat er minder serieus tot aan grof of nalatig met de periodieke inspectie is omgegaan.

Wanneer bijvoorbeeld een installatie om de 5 jaar geïnspecteerd dient te worden en de Installatieverantwoordelijke beslist dat dit tijdens de eerste kerststop moet worden uitgevoerd, waardoor de Inspectietermijn verandert in 5,5 jaar, is het verstandig om vast te leggen waarom hiervoor wordt gekozen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om de gehele installatie spanningsloos te maken. Of om een installatie(deel) die in zeer goede staat verkeerd, etc. Kortom het risico op ongelukken zal hierdoor niet belangrijk toenemen.

De periodieke inspectie van de vaste installatie gaat verder dan het uitvoeren van wat metingen.

Het vergt vaak veel overleg en vooral met productieafdelingen wanneer de productie stagneert door het spanningsloos maken van de installatie of delen daarvan. Hierbij kan het zowel gaan om de productieafdeling van goederen, maar ook om administratieve afdelingen waar gewerkt wordt met computers. In ieder geval dient er voor gezorgd te worden dat er niet onverwachts wordt uitgeschakeld.

In dit kader is het handig om een plan van aanpak te maken waarin een aantal belangrijke zaken van te voren geregeld wordt.

Gratis advies aanvragen Vrijblijvende offerte aanvragen

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap