NEN 1010

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

Ter info;In Nederland is wettelijk vastgelegd via de Regeling Bouwbesluit dat installaties van gebouwen dienen te voldoen aan de norm NEN 1010.Dit betekend in de praktijk dat de installatie bij ingebruikstelling een opleveringsinspectie plaats dient te vinden.

De NEN 1010 is tevens in de beleidsregel van het Arbobesluit vermeld om aan de wetgeving te voldoen. Als de Arbeidsinspectie de installaties controleert, hanteert zij de normen NEN 1010.

Indien bij een ongeval geconstateerd is dat deze norm NEN 1010 niet of onvoldoende is toegepast heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht op grond van de Arbo-wet.

Inspectie:

De periodieke inspectie bestaat uit zorgvuldig onderzoek van de installatie, deze moet worden uitgevoerd zonder demontage of eventueel indien noodzakelijk met gedeeltelijke demontage en worden aangevuld met geschikte beproevingen, met inbegrip van de inspectie om aan te tonen dat is voldaan aan de eisen voor uitschakeltijden voor toestellen voor aardlekbeveiliging en met metingen om te zorgen voor;

 1. De veiligheid van mensen en dieren door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en verbranding.
 2. Bescherming tegen schade aan eigendommen ten gevolge van brand en hitte ten gevolge van een defect in de installatie;
 3. De vaststelling dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid of brandgevaar;
 4. De vaststelling van de aanwezigheid van defecten in de installatie en afwijkingen van de eisen van de norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar.

TLC b.v. heeft ervaring in en met alle elektrische installaties ten behoeve van openbare gebouwen, zorginstellingen, utiliteit en woningbouw. Met onze ruime ervaring en kennis op dit gebied kan steeds een hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap