NEN 3134

Inspectie van elektrische installaties voor medisch gebruikte ruimten. Ter informatie;

In Nederland is wettelijk vastgelegd, via de Arbo-wet, dat elektrische installaties met enige regelmaat moeten worden geïnspecteerd. Naast de aspecten van de normen NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 wordt hierbij getoetst of de installaties voldoen aan de norm NEN 3134/NEMN-1010-7/3A. Welke norm van toepassing is heeft te maken met de aanleg van de installatie.

Expliciet zijn tevens de normen NEN 3140 en NEN 50110-1 in de beleidsregels van het Arbobesluit vermeld om aan de wetgeving te voldoen. Als de Arbeidsinspectie de installaties controleert, hanteert zij deze normen.

Indien bij een ongeval geconstateerd is dat deze normen niet of onvoldoende zijn toegepast heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht op grond van de Arbo-wet.

De inspectie;

De inspectie betreft de eisen van NEN 3134 voor de veilige bedrijfsvoering van en de werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties voor medisch gebruikte ruimten te controleren.

Het doel van de NEN 3134 inspectie is om te controleren of de elektrische installatie voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften zoals deze hiervoor gelden, en gebreken te ontdekken die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen veroorzaken. De beoordeling vind plaats door middel van een visuele inspectie, metingen en beproevingen.

TLC b.v. heeft ervaring met alle elektrische installaties ten behoeve van openbare gebouwen, zorginstellingen, utiliteit en woningbouw. Met onze ruime ervaring en kennis op dit gebied kan steeds een hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap