NEN 1014 / NEN-EN-IEC 62305 1-4

Keuring en inspecties van bliksembeveiliging

Ter info; De NEN-EN-IEC 62305 norm is sinds 2006 van toepassing voor nieuw te installeren bliksembeveiliging- installaties. De NEN 1014 norm betreft bestaande installaties van vóór 2006.

Wanneer een bliksembeveiliging is geplaatst, is het belangrijk om te zorgen dat de installatie in een goede technische staat verkeerd en in orde is. Kleine verbouwingen of minieme veranderingen aan de installatie kunnen grote gevolgen hebben voor de mate van beveiliging. Een regelmatige inspectie van de bliksembeveiliging is dan ook geen overbodige luxe en geeft u de zekerheid dat de bliksembeveiliging installatie zijn werk doet.

In Nederland is volgens de NEN-EN-IEC 62305 norm vastgelegd dat bliksembeveiliging-installaties dienen te voldoen aan deze norm. Dit betekend in de praktijk dat de installatie bij ingebruikstelling een opleveringsinspectie plaats dient te vinden.

Indien bij een ongeval geconstateerd is dat deze norm niet of onvoldoende is toegepast heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht op grond van de Arbo-wet.
De inspectie omvat:

 • Het elektrisch doormeten van de installatie, zowel het daknet als de aardpunten (overgangsweerstanden, circuitweerstanden, aardelektroden, totale verspreidingsweerstand;
 • Visueel controleren of de installatie in goede staat verkeert en voldoet aan de op het ontwerp en aanleg van toepassing zijnde norm;
 • Het visueel controleren van de overspanningsbeveiliging;
 • Het in overleg herstellen van kleine gebreken en/of kwalijke defecten;
 • Het opstellen van een inspectierapport waarin naast de meetgegevens tevens de beveiligingsklasse wordt vastgesteld;
 • Indien uitbreiding, vervanging of herstel nodig blijkt, wordt een vrijblijvende kostenopgave bijgevoegd.

U ontvangt van de inspectie een rapport met meetresultaten en de bevindingen.

TLC b.v. heeft ervaring met alle aarding en bliksembeveiliging- installaties ten behoeve van openbare gebouwen, zorginstellingen, utiliteit en woningbouw. Met onze ruime ervaring en kennis op dit gebied kan steeds een hoogwaardige installatie en inspectie worden uitgevoerd.

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap