Inspectie overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening

Overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening volgens de norm NEN-EN-IEC 62305.

Ter informatie

Door het toenemend gebruik van computers en elektronisch gestuurde apparatuur is de gevoeligheid van de elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur ten aanzien van overspanningen enorm toegenomen.

De schade die aan elektronische apparatuur kan worden toegebracht wordt onder andere veroorzaakt door directe en indirecte blikseminslag waardoor de elektrische installaties, aardingssystemen en metalen werktuigbouwkundige constructies gedurende korte tijd aan een ongewenst hoge spanning worden blootgesteld. Ook ontstaan er spanningspieken als gevolg van het schakelen van elektrische en elektronische apparatuur.

Blikseminslag

Schade als gevolg van directe blikseminslag kan worden voorkomen of beperkt door het aanbrengen van een goede uitwendige en inwendige bliksembeveiligings-installatie. Dit betekent onder andere dat overspannings-beveiligingen en potentiaal-vereffeningen volgens een goed doordacht ontwerp moeten zijn aangebracht.

Om de kwaliteit van deze installaties te waarborgen en te toetsen of deze aan de norm voldoen wordt aanbevolen om periodiek inspecties uit te voeren.

Oplossing

NEN-EN-IEC 62305

De norm beschrijft maatregelen om de gevolgen van blikseminslag zo veel mogelijk te beperken rekening houdend met bouwkundige, esthetische en economische factoren. De NEN-EN-IEC 62305 is van toepassing op bliksembeveiliging installaties die vanaf 2006 zijn geïnstalleerd.

De norm bevat: algemene omschrijvingen en beschouwingen die noodzakelijk zijn om het technische gedeelte te kunnen hanteren – de technische regels voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van blikseminstallaties (waaronder de te gebruiken materialen en de montage) – technische regels voor specifieke objecten. De NEN-EN-IEC 62305 geeft tevens een methode om op basis van diverse factoren de noodzaak van bliksembeveiliging per object te bepalen.

TLC b.v. heeft ervaring in het leveren en aanbrengen van overspannings-beveiliging installaties ten behoeve van openbare gebouwen, zorginstellingen, utiliteit en woningbouw. Met onze ruime ervaring en kennis op dit gebied kan steeds een hoogwaardige installatie en inspectie worden uitgevoerd.

Gratis advies aanvragen Vrijblijvende offerte aanvragen

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap