Kernwaarden

OPDRACHTGEVERS DIENSTVERLENING;

Kwaliteit:

 • Wij voldoen aan de vanzelfsprekende en uitgesproken verwachtingen van de opdrachtgever, en het liefst meer.
 • Het verschil maken wij door toegevoegde waarde te leveren in advies, service en dienstverlening.
 • Door onze producten en diensten in één keer goed te leveren. Kwaliteit is de manier waarop wij ons werk uitvoeren.
 • Door mee te denken, positief te verrassen, continu te verbeteren en te innoveren.
 • Wij doen wat wij beloven.

Betrouwbaarheid:

 • Onze afspraken zijn duidelijk, realistisch en komen wij na.
 • Met jarenlange ervaring en vakkundige medewerkers.
 • De relatie op lange termijn, is belangrijker dan een “deal” op korte termijn.

Snelheid:

 • Wij zijn er op het afgesproken moment.
 • Onze responsetijden zijn kort en onderscheidend.
 • Dit spreken wij af, komen wij na en meten wij, altijd binnen de kaders van kwaliteit.

Vriendelijkheid:

 • Wij hebben plezier in ons werk.
 • Wij denken mee, kennen onze opdrachtgevers en geven ze bewust onze volledige aandacht.
 • Wij handelen correct, netjes en met respect.
 • Dienstbaar zijn en denken in oplossingen is bij ons vanzelfsprekend.

PRODUCT;

 • Wij leveren onze producten zoals besproken met de opdrachtgever, binnen de gestelde norm.
 • Met een juiste prijs/product verhouding.
 • Wat “goed” is wordt bepaald door de opdrachtgever.
 • De klant moet tevreden zijn en waar krijgen voor zijn geld.
 • Onze producten voldoen aan de wettelijke normen en regelgeving. Dit garanderen wij.
 • Wij sluiten geen overeenkomsten die de betrouwbaarheid van onze producten kunnen schaden.
 • Onze producten zijn innovatief en dragen bij aan efficiëntere en snellere werkprocessen van onze opdrachtgevers.
 • Onze producten zijn gebruiksvriendelijk.
 • Uitstekende, innoverende producten, niet onnodig gecompliceerd.

OMGEVING;

Verantwoordelijk

 • Wij ondernemen bewust maatschappelijk verantwoord.
 • Wij houden rekening met het effect van onze activiteiten op de omgeving.
 • De juiste balans tussen “people”, “planet” en “profit” is onze zorgplicht.
 • Steeds op zoek naar energiezuinige alternatieven voor de uitvoering van ons werk en in het gebruik van onze producten.
 • Onze bedrijfsvoering en producten zijn gericht op duurzaamheid, efficiency en voorkomen van verspillingen.

Voorkomend:

 • Ons gedrag en handelen is te allen tijde uitlegbaar en te verantwoorden.
 • Er zijn geen belangenverstrengelingen, wij zijn integer en gaan zorgvuldig om met gevoelige informatie.
 • Wij respecteren een juiste balans tussen werk en privé voor onze medewerkers.

Behoudend

 • Werk veilig, of werk niet.
 • Preventieve VGM maatregelen voor onze medewerkers, ontwikkelingen in duurzame producten en mogelijkheden tot hergebruik van materialen dragen bij aan een beter (werk)klimaat.
 • Wetten, normen en regels houden wij altijd in acht.
 • Voortdurend zijn wij alert op veranderingen die onze organisatie en/of onze omgeving zou kunnen beschadigen.

ORGANISATIE;

Sterke organisatie:

 • Wij streven er naar betrouwbaar en stabiel te zijn in de markten waarin wij actief zijn.
 • Met sterke leiders en een goed, betrouwbaar en stabiel management team.
 • Wij zijn financieel sterk en onafhankelijk, daadkrachtig, met een stabiele personele bezetting.
 • Kennis en kunde houden wij vast door een perfecte afstemming tussen mensen, middelen en processen en te investeren in nieuwe innoverende producten.
 • Dit stelt ons in staat flexibel op te treden in veranderende markten, gesterkt door continu verbeteren.

Hoog rendement:

 • Wij realiseren een zo hoog mogelijk financieel resultaat op de lange termijn door onze focus op kwaliteit, efficiency en productiviteit van mens en middelen, binnen onze filosofie, kernwaarden en doelstellingen.
 • Wij streven naar een gezond rendement op ons geïnvesteerd vermogen.
 • Dit stelt ons in staat om te investeren in onze medewerkers en onze producten.
  Om goede en veilige banen te verschaffen die onze medewerkers de tijd, de energie en de middelen geven om zich continu te ontwikkelen en daarmee de samenleving ruim terug te betalen.

Positief imago:

 • Onze professionaliteit, slagvaardigheid en flexibiliteit stralen wij uit.
 • Opdrachtgevers, medewerkers en leveranciers ervaren dit positief, onderbouwd door de resultaten van ons KTO en MTO.
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap