Aarding via waterleiding

Wat is het en wat moet u erover weten?

​Bij oudere huizen kan het voorkomen dat de elektrische installatie is geaard via de waterleiding. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om elektrische installaties van vóór 1979, maar ook bij jongere installaties is dit systeem van aarding niet uitgesloten.

Door het plaatsen van een kunststof watermeter kan de elektrische geleiding onderbroken zijn tussen de waterleidingsinstallatie en de metalen aansluitleiding. Als dit voor u van toepassing is ontvangt u direct een brief van de monteur.

Meer informatie over aarding:

aarding via waterleidingIs het gevaarlijk als mijn elektra niet geaard is?

Ja. De aardleiding zorgt ervoor dat de elektriciteit via de aarde wegvloeit in geval van een defect. Er kunnen riskante situaties ontstaan, ondanks het feit dat elektrische apparaten zo veilig mogelijk zijn. Is de aarding goed, dan kunnen zij niet onder spanning komen te staan. De aardleiding zorgt er namelijk voor dat de elektriciteit via de aarde wegvloeit.

Wanneer is aarding op de waterleiding gevaarlijk?
Aarding via een metalen waterleiding voldeed vroeger goed. Maar door de toegenomen toepassing van (niet-geleidende) kunststof waterleidingbuizen is deze manier van aarding onbruikbaar geworden en kunnen er zich levensgevaarlijke situaties voordoen.

Hoe weet ik of mijn huis goed geaard is?
Aarding is onzichtbaar. De wasmachine bijvoorbeeld blijft het gewoon doen als de aardedraad loszit of ontbreekt. Ondeugdelijke aarding wordt pas ontdekt als er iets fout gaat. En dan is het kwaad al geschied. Het is raadzaam de aarding te laten controleren door een erkende elektrotechnisch installateur of Aardingsbedrijf.

Ik woon in een oud huis, ben ik veilig?
Als u niet weet op welke wijze uw elektrische installatie is geaard, is het raadzaam deze te laten controleren door een erkende elektrotechnisch installateur of Aardingsbedrijf.

aardlekschakelaarIk heb toch een aardlekschakelaar?
In de meterkast vindt u de aardlekschakelaar. Deze doet niets anders dan het vergelijken van de heen- en teruggaande stroom, die moeten gelijk zijn. Is dat niet het geval, dan is er iets mis en verlaat de stroom via een verkeerde weg (bijvoorbeeld via het menselijk lichaam) de elektrische installatie. In zo’n geval onderbreekt de aardlekschakelaar direct de stroomafvoer, waardoor de spanning wordt afgeschakeld. De aardlekschakelaar zorgt voor extra bescherming in geval van een defect.

Wie is hier verantwoordelijk voor?
De huiseigenaar zelf is verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie. Bij twijfel is het altijd raadzaam deze te laten controleren. Bij TLC bv te Soesterberg 0346-330106 kunt u hiervoor terecht, zij zijn bij de brancheorganisatie UNETO/VNI aangesloten en gecertificeerd.

Wat is een goede aarding?
Aarding via een koperen pen. De aardleiding van de elektrische installatie is aangesloten op een speciale koperen pen (aardelektrode) in de grond. Deze pen staat door middel van een vertinde, koperen draad in de meterkast in verbinding met de elektrische installatie. Bij een defect van een toestel of van de installatie wordt de stroom via de pen afgevoerd naar de aarde. Het is aan te raden om eens in de vijftien jaar de goede werking van de aardelektrode te laten controleren door een erkend elektrotechnisch installateur, of Aardingsbedrijf.

Waarom zou ik mijn aarding laten controleren?
De controle is van belang voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van (toekomstige) installateurs of elektriciens. Om te voorkomen dat zij een risico lopen is het wenselijk de controle uit te voeren. Sommige organisaties vragen voordat zij onderhoud plegen (bijvoorbeeld bij een storing in uw woning) om een speciale verklaring. Deze verklaring geeft de garantie dat de controle volgens de eisen is uitgevoerd.

Wat voor verklaring is dat?
Een”Certificaat van de Aardings-installateur”. Deze verklaring geeft u de garantie dat de controle volgens de eisen is uitgevoerd.

Hoe kom ik aan zo’n certificaat?
Deze kunt u aanvragen bij:

TLC bv.
Postweg 42
3769 BX Soesterberg
0346-330106

 
Gratis advies aanvragen Vrijblijvende offerte aanvragen

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap