BRL 1201

Beoordelingsrichtlijn

TLC bliksembeveiliging B.V. verbindt zich volgens BRL 1201 haar werkzaamheden uit te voeren. Hiermee wordt bewerkstelligd dat er volgens een hoog kwaliteitssysteem wordt gewerkt en een doorlopende controle wordt uitgevoerd tijdens het gehele arbeidsproces waaruit voortvloeit dat deze werkzaamheden door middel van een certificaat worden opgeleverd.

Naam van de regeling:
“Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiliging-installatie’s”.

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het ontwerpen en leveren van installaties voor bliksembeveiliging. De beoordelingsrichtlijn bestrijkt het hele traject van aanvraag voor een bliksembeveiligings-installatie via opname, ontwerp en uitvoering tot oplevering van de installatie waarvan een opnametoets en eindrapport deel van uitmaakt.

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tevens betrekking op uitbreiding van een bestaande installatie.

Bij nieuwbouw is het niet ongebruikelijk dat er na de oplevering van een installatie een flinke tijd voorbijgaat voordat het gebouw en daarmee de installatie in gebruik wordt genomen. Nadat alle apparatuur aanwezig is en op de juiste plaats is geïnstalleerd kan er worden gecontroleerd of het ontwerp en de daarbij gehanteerde uitgangspunten nog steeds geldig zijn.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan en de betreffende installatie aan de normen die daarvoor gelden is goedgekeurd, zal worden overgegaan tot het uitreiken van het betreffende Bliksem Kwaliteit Garantie, het BKG-Certificaat.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid afspraken te maken over de wijze waarop aan de controle ná ingebruikname vorm wordt gegeven (inspectie).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen installaties voor Certificaten tussen:

 1. “Uitwendige bliksembeveiliging”;
 2. “Inwendige bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging”.

Beide deelcertificaten kunnen zowel afzonderlijk als gezamenlijk worden uitgegeven. De inspectie van bestaande installaties valt buiten deze regeling.

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap