Kwaliteit arbo en milieu

Kwaliteit

KwaliteitKwaliteit is voor TLC b.v het optimaliseren van de kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Het kwaliteitsmanagement is geen afgebakend gebied, maar het komt terug in alle delen van het management van TLC b.v.

Arbo

Arbo Arbozorg is de zorg die TLC b.v. op zich neemt voor de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. In Nederland zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers ten aanzien van arbeidsomstandigheden neergelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (arbobesluit).

Milieu

betere wereldMilieuzorg voor TLC b.v. is de vervuiling/verontreiniging, het (overmatige) gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verandering/aantasting van het milieu in haar bedrijfsvoering te voorkomen.

Certificeringen

TLC b.v. draagt bij aan een duurzame samenleving en onderscheidt zich onder meer in de markt door de diverse certificeringen die zij heeft verkregen. Met deze certificeringen, die door certificerende instellingen worden afgegeven onder de accreditatie van de Raad voor Accreditatie, toont TLC b.v. aan op meerdere gebieden de eisen van haar klanten te waarborgen.

Diverse certificeringen

TLC b.v. is in bezit van diverse certificaten:

BRL 1201: Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) heeft betrekking op het ontwerpen en leveren van installaties voor bliksembeveiliging. De BRL bestrijkt het hele traject: van aanvraag voor een bliksembeveiligingsinstallatie via opname, ontwerp en uitvoering tot oplevering van de installatie. Ook heeft de BRL betrekking op uitbreiding van een bestaande installatie.

ISO 9001: is een certificering om invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid (Quality Assurance).

VCA: staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veilig, gezond en milieubewust te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

BTR: staat voor Branchegerichte Toelichting Railinfra en bevat eisen die door ProRail aanvullend op het VCA-certificaat worden gesteld. Deze eisen zijn gericht op de specifieke risico’s voor werken bij het spoor.

CO2-prestatieladder: is een methode om te laten zien dat CO2 reductie serieus wordt genomen en hoe wordt gewerkt aan de reductie van CO2 uitstoot.

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap